„Строителен надзор ЕП” ООД има значителен опит и резултати по отношение на:

 

  • Оценяване на съответствието със съществените изисквания на инвестиционните проекти;

    Технически контрол по част „Конструктивна” на инвестиционните проекти;

  • Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради в съответствие със Закона за енергийната ефективност;

  • Строителен надзор по време на строителството;

  • Инвеститорски контрол по време на строителството;

  • Координатор по безопасни и здравословни условия на труд;

  • Пред инвестиционни проучвания, подготовка на проектантския процес и координация на строителния процес до въвеждане на строежа в експлоатация;

  

 

 

     Дружеството развива дейност и по отношение посредничество в търговията с недвижими имоти. 

     © 2018 by SNEP Ltd. tel. + 359 889 667 667
Free Joomla 3.5 Templates
Facebook Linked In