„Строителен надзор ЕП” ООД е дружество, регистрирано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 130480079. Дружеството е оправомощено да извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или да упражнява строителен надзор от Министъра на регионалното развитие и благоустройството с лиценз № РК - 0344/17.11.2014г. със срок на валидност до 17.11.2019г. „Строителен надзор ЕП” ООД има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008, за което има издаден сертификат 29453/13/S.

 

 

        Дружеството развива дейност и по отношение посредничество в търговията с недвижими имоти.

    

     За периода на съществуването си дружеството е работило и в момента работи на 128 обекта с административно – жилищно, производствено – складово, ВиК – инфраструктурно и друго предназначение. По-значими Възложители са: Министерство на отбраната, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на правосъдието, Община Ботевград, Община Пирдоп, Община Невестино, „Булгаргаз” ЕАД, „Андреас ШТИЛ” – Германия, „Филтекс” – Франция, „Стомана индъстри” АД - гр. Перник, „София Бевъридж Къмпани” АД, „УниКредит Булбанк”, „Университетски недвижими имоти – Правец” АД, „ЕПИК Електроник Асембли" – Белгия, „ГРАМЕР" АД – Германия, „Сименс” ЕООД, "Пайплайф България" ЕООД - Австрия, ЕТ "БОРО - Богомил Дачев", "НИСА" ЕООД - Австрия, "Ситигаз" АД, „Тера Тур Сервиз” ЕООД и др. Някои от по-големите обекти са:

- Обекти на Министерство на отбраната в София, Враца, Асеновград, Велико Търново, Троян и Варна.

- „Съдебна палата”, гр. Ботевград, с РЗП 2 594 м2;

- „Производствена сграда на ЕПИК – 3", гр. Ботевград, с РЗП 12 085 м2;

- „Производствена сграда на „ГРАМЕР” АД", с. Трудовец, Община Ботевград, с РЗП 4 180 м2;

- „Завод за производство на пластмасови тръбни системи, гр. Ботевград, с РЗП 7 715 м2;

      - Преустройство и дострояване на хотел „Хелиос Палас” и обслужващ САНК ресторант и газоснабдяване” – к.к.”Слънчев бряг”, Община Несебър с площ 4 646м2.

- „Складови помещения на “Кока Кола”, Община Костинброд, с РЗП 890 м2;

- „Складова база с административна част” на фирма „Андреас ШТИЛ” – Германия, гр. София, бул. „Ботевградско шосе” № 431, с РЗП 2 555 м2;

- „Склад за сухи смеси и водоразтворими бои" към "Предприятие за производство на строителни лепила и смеси", с. Мрамор, София, с РЗП 2 985 м2;

- „Текстилен цех”, с. Алдомировци, Община Сливница, с РЗП 3 100 м2;

- „Комплекс “Рубин” – автосервиз, магазини, складове, ресторант – гр. София, с РЗП 3 565 м2;

- „Цех за изкупуване, преработка и съхранение на култивирани и горски гъби, гр. Сливница”, РЗП 720 м2;

- „Жилищен блок на ул. “Екзарх Йосиф” № 125, гр. София”, с РЗП 1 250 м2;

- „Жилищна сграда с гаражи”, ул. „Народно хоро № 11 – гр. София, с РЗП = 3 298 м2;

- „Жилищна сграда с подземни гаражи”, ул. „Тракия” № 44 – гр. София, с РЗП = 1 354 м2;

- „Жилищна сграда с подземни гаражи на 2 нива и магазини, заедно с външно топлоснабдяване с абонатна станция и външно електрозахранване с вграден трафопост – ул. „Козлодуй” 21, София, с РЗП 2 497 м2;

- „Допълнително промишлено водоснабдяване от р. „Струма” на „Стомана индъстри” – гр. Перник, с дължина 1 850 м.;

- „Допълнително водоснабдяване за ГКПП „Калотина”, Община Драгоман, с дължина 2 350 м.;

- „Пречиствателна станция за питейни води, с. Челопеч, Софийска област";

- „Допълнително водоснабдяване на с. Новачене, Община Ботевград", с дължина 1 374 м.

 

       Фирмата работи с екип от 28 специалисти с доказан опит в проектирането и строителството и е в състояние да разрешава възникналите проблеми.   

    

       При особено важни и сложни казуси се възлагат експертизи на:

 

  • Акад. Ячко Иванов – реология;

  • Проф. Теодор Рошавелов – строителни конструкции;

  • Проф. Димитър Назърски – строителни материали;

 

    „Строителен надзор ЕП” ООД разполага с необходимата за дейността логистика – офис, леки автомобили, софтуерно и хардуерно оборудване, измервателни уреди, актуална база данни на действащата в страната нормативна уредба, както и ведомствена и съдебна практика. Дружеството е застраховано в ЗД “Уника” АД за професионална отговорност за рискове, свързани с евентуални щети на инвеститорите при упражняване на дейността си.

 

       За дейността си фирмата не е санкционирана от Дирекция за национален строителен контрол, Данъчна администрация и каквито и да било държавни или общински контролни органи, а така също срещу нея няма заведени съдебни искове от възложители и доставчици.

 

 

 

     © 2018 by SNEP Ltd. tel. + 359 889 667 667
Free Joomla 3.5 Templates
Facebook Linked In